Termeni si Conditii

 

Pagina web Krissdent.ro vă informează cu privire la politicile referitoare la colectarea, uzul și diseminarea informațiilor personale atunci când utilizați serviciile oferite.

Nu vom utiliza sau distribui informațiile dumneavoastră nimănui decât după cum prevede nota de informare privind protecția datelor personale.

Noi folosim informațiile personale pentru a furniza și îmbunătăți calitatea serviciului oferit. Utilizând serviciul nostru va dati acordul cu colectarea și folosirea informațiilor în concordanță cu această notă de informare.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator(KrissDent definit mai departe ca Operator) şi pot fi transmise catre următorii terți: medici colaboratori externi, tehnicieni dentari, laboratoare de analize medicale, autoritati publice sau altor persoane abilitate de lege sa ceara aceste date, asigurandu-ne insa intotdeauna ca instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

Prelucrarea şi stocarea datelor cu caracter personal este facută în condiţii de siguranţă şi în scopuri legitime legate de desfăşurarea activităţii de prestare a serviciilor stomatologice. La datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră vor putea avea acces reprezentanţii legali(tutore/părinte, în cazul in care persoana este minoră).

Datele cu caracter personal vor fi comunicate către terţi doar cu consimţământul persoanei vizate şi numai pentru îndeplinirea unei obligaţii contactuale legale.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe tot parcursul perioadei în care persoana vizată beneficiază de serviciile stomatologice si, după finalizarea acestora, cel puţin pe perioada de 10 ani impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispoziţiile privind arhivarea.

Persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date :

    -Dreptul de informare : Operatorul ia măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate informaţii şi comunicări referitoare la prelucrarea datelor personale, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu, în special pentru orice informaţii adresate în mod specific unui copil. Informaţiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic prin email.

    – Dreptul de acces : Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii suplimentare.

    – Dreptul la rectificare : Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

    – Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) : Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate.

    – Dreptul la restricţionarea prelucrării : Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării.

    – Dreptul la portabilitatea datelor : Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.

    – Dreptul la opoziţie : În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii.

    – Dreptul de retragere a consimţământului : Pesoana vizată are dreptul să îşi retragă în orice moment consimţământul.

    – Dreptul de a depune plângere : În cazul în care persoana vizată consideră că există încălcări ale Regulamentului de prelucrarea datelor cu caracter personal, poate depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal  cu sediul în Bucureşti B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr 28 – 30, Sector 1, C.P. 010336, e-mail : anspdcp@dataprotection.ro, telefon : 0318059211 0318059212, fax : 0318059602, website : www.dataprotection.ro.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele. Însă aceste date sunt necesare pentru scopurile de mai sus. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea efectuării programării solicitate şi, ca urmare, imposibilitatea de a vă oferi serviciile pe care le solicitați.Refuzul dumneavoastră îl puteți adresa doamnei CMI DR. PANTU CRISTIANA MADALINA, telefon 0723 612 916 sau vă puteți adresa printr-un email la adresa: contact@krissdent.com.

 

×

Powered by WhatsApp Chat

× Programare prin WhatsApp